Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverkskunskap i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverkskunskap i gymnasieskolan, föreskrifter

13800

138 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:54-62. 116 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen