Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet formgivning i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet formgivning i gymnasieskolan, föreskrifter

11000

110 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:43-53. 108 sidor. Rättelse utfärdad i anslutning till SKOLFS 134-135.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen