Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

22300

223 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:51. Föreskrifterna ska tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:9–24, 118 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: