Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan, föreskrifter

11000

110 kr (exkl. moms)

Ändrad genom

SKOLFS 2008:16Ingår i häfte SKOLFS 2000:43-53. 108 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen