Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning; ändrade föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning; ändrade föreskrifter

22300

223 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:43. Föreskrifterna ska tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 2008.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2008
  • Serie: SKOLFS 2008:13
  • ISBN/Best.nr: 83308-13
  • Ämnen: Utbildning & Forskning