Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fastighetsteknik i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fastighetsteknik i gymnasieskolan, föreskrifter

7900

79 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:36-42. 62 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: