Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektroniksystem i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning; ändrade föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektroniksystem i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning; ändrade föreskrifter

22300

223 kr

Ändring av SKOLFS 2000:32. Föreskrifterna ska tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:9–24, 118 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: