Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datorteknik i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datorteknik i gymnasieskolan, föreskrifter

9840

98 kr

Ingår i häfte SKOLFS 2000:21-28. 71 sidor. Rättelse utfärdad i anslutning till SKOLFS :134-135.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: