Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datoranvändning i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datoranvändning i gymnasieskolan, föreskrifter

9800

98 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:21-28. 71 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen