Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet arbetsliv i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet arbetsliv i gymnasieskolan, föreskrifter

11000

110 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:11-20. 98 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen