Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:153.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.