Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, föreskrifter

5000

50 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:146-153. 44 sidor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 20
  • Utgiven: 2000
  • Serie: SKOLFS 2000:153
  • ISBN/Best.nr: 83300-146153
  • Ämnen: Utbildning & Forskning