Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, föreskrifter

5000

50 kr

Ingår i häfte SKOLFS 2000:146-153. 44 sidor.

Prenumerera på SKOLFS
Produktdetaljer: