Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2001:8-14. 24 sidor.

Prenumerera på SKOLFS