Kursplaner i nationella kurser för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) och betygskriterier för den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan, föreskrifter
 • gymnasieskolan
 • kursplaner
 • läroplaner
 • SKOLFS 2008:62
 • särskolan
 • särvux

Kursplaner i nationella kurser för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) och betygskriterier för den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan, föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Kursplaner i nationella kurser för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) och betygskriterier för den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan, föreskrifter

Kursplaner i nationella kurser för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) och betygskriterier för den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan, föreskrifter

 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 14
 • Utgiven: 2008
 • Serie: SKOLFS 2008:62
 • ISBN/Best.nr: 83308-62
 • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

Upphävda enligt SKOLFS 2012:19 den 1 juli 2012. Ska dock fortsätta gälla för kurser som påbörjats före detta datum.