Kursplaner i kärnämnen för grundläggande vuxenutbildning, upphävd förordning. SKOLFS 2012:11
Skolverket

Kursplaner i kärnämnen för grundläggande vuxenutbildning, upphävd förordning. SKOLFS 2012:11

9800

98 kr

Upphäver SKOLFS 1994:24.
Ingår i SKOLFS 2012:11-16. 32 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: