Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning
Skolverket

Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning

6300

63 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 1995:7.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:60–61, 12 sidor.Prenumerera på SKOLFS.