Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • grundvux
 • kursplaner
 • läroplaner
 • särskolan

Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning

6300

63 kr (exkl. moms)

Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning

Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning

 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 2
 • Utgiven: 2008
 • Serie: SKOLFS 2008:60
 • ISBN/Best.nr: 83308-60
 • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

Upphäver SKOLFS 1995:7.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:60–61, 12 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.