Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning
Skolverket

Kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklinsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grunsärskolan; förordning

6300

63 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 1995:7.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 2008
  • Serie: SKOLFS 2008:60
  • ISBN/Best.nr: 83308-60
  • Ämnen: Utbildning & Forskning