Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, föreskrifter. SKOLFS 2012:19
Skolverket

Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, föreskrifter. SKOLFS 2012:19

18500

185 kr

Upphäver SKOLFS 2008:62 den 1 juli 2012.
Ingår i SKOLFS 2012:18-19. 154 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: