Kursplaner för grundskolan, förordning
Skolverket

Kursplaner för grundskolan, förordning

7920

79 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKOLFS 2007:38 och SKOLFS 2008:68.

Ingår i häfte SKOLFS 2000:134-135. 72 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Även publicerad tillsammans med SKOLFS 2000:141 i bokform med kommentarer
Produktdetaljer: