Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter

3760

38 kr (exkl. moms)

Gäller endast för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2002. Efter detta datum gäller SKOLFS 2002:9