Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter

7100

71 kr

Upph. SKOLFS 1994:56. I kraft 1 juli 2002.

För kurser som påbörjats före den 1 juli 2002 gäller SKOLFS 1994:56.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: