Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter
  • Utbildning & Forskning

Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter

7100

71 kr (exkl. moms)

Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter

Kursplaner för den obligatoriska särskolan, föreskrifter

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 40
  • Utgiven: 2002
  • Serie: SKOLFS 2002:09
  • ISBN/Best.nr: 83302-08-13
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om publikationen

Upph. SKOLFS 1994:56. I kraft 1 juli 2002.

För kurser som påbörjats före den 1 juli 2002 gäller SKOLFS 1994:56.

Prenumerera på SKOLFS.