Kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter

6300

63 kr

Föreskrifterna gäller för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:63-67, 20 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: