Kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Föreskrifterna gäller för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 2008
  • Serie: SKOLFS 2008:63
  • ISBN/Best.nr: 83308-63
  • Ämnen: Utbildning & Forskning