Kursplan och betygskriterier för ämnet Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplan och betygskriterier för ämnet Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter

6300

63 kr

Föreskrifterna gäller för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:63-67, 20 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: