Kursplan och betygskriterier för ämnet Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplan och betygskriterier för ämnet Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, föreskrifter

6300

63 kr

Föreskrifterna ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:63-67, 20 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: