Kursplan för utbildning i svenska för invandrare, ändrad förordning. SKOLFS 2012:13
Skolverket

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare, ändrad förordning. SKOLFS 2012:13

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändrad bilaga samt rubrik till SKOLFS 2009:2.
Ingår i SKOLFS 2012:11-16. 32 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: