Kursplan för projektarbete i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplan för projektarbete i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:162.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.