Kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, föreskrifter. SKOLFS 2012:92
Skolverket

Kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, föreskrifter. SKOLFS 2012:92

7000

70 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.