Kurser i gymnasiesärskolans nationella program, allmänna råd
Skolverket

Kurser i gymnasiesärskolans nationella program, allmänna råd

3160

32 kr (exkl. moms)

Ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2002.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 5
  • Utgiven: 2002
  • Serie: SKOLFS 2002:01
  • ISBN/Best.nr: 83302-01-02
  • Ämnen: Utbildning & Forskning