Kurser för vård- och omsorgsprogrammet, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:78
Skolverket

Kurser för vård- och omsorgsprogrammet, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:78

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:48
Ingår i SKOLFS 2012:69-84. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.