Kurser för handels- och administrationsprogrammet, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:73
Skolverket

Kurser för handels- och administrationsprogrammet, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:73

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFFS 2010:42
Ingår i SKOLFS 2012:69-84. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.