Kupongskattelagen
Norstedts Juridik

Kupongskattelagen

40200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

402 kr

Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: