Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. SOU 2016:16. Risker, osäkerhet och framtidsutmaningar
Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. SOU 2016:16. Risker, osäkerhet och framtidsutmaningar

25400

254 kr (exkl. moms)

Utreder ett antal frågor som rådet anser viktiga att klargöra inom det svenska slutförvarsprogrammet. Bl.a. gäller det frågor om:
  • nationell kompetensförsörjning av betydelse för slutförvaret för använt kärnbränsle
  • om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer
  • etiska perspektiv på avtalet om stöd till kommunerna
  • jordbävningar och jordbävningsrisker i Sverige
  • risker och verkan av låga doser på människor och miljö
  • strategier och mätprogram i planerade slutförvarsanläggningar
Köp rapporten för att ta del av de kompletta analyserna!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!