.
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. SOU 2017:8. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring.
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. SOU 2017:8. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring.

Rapport från Kärnavfallsrådet

18000

180 kr (exkl. moms)

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. SOU 2017:8. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring.

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. SOU 2017:8. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring.

  • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824559-0
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Kärnavfallsrådet ger i början av varje år sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport. Syftet är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.Årets kunskapslägesrapport är den sjuttonde i ordningen.
For an English version - see Relaterade produkter, to your right.

Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!