Kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.5 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m. LVFS 2012:18
Läkemedelsverket

Kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.5 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m. LVFS 2012:18

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver LVFS 2011:17.
Tryckt upplaga: