Kulturstatistik 1985-1992
Statistiska centralbyrån/SCB

Kulturstatistik 1985-1992

22400

224 kr

Följande kapitel ingår: 1. Samhällets kulturutgifter 2. Kulturmiljövård 3. Arkiv 4. Museer och utställningar 5. Bild och form 6. Litteratur och bokhandel 7. Tidningar och tidskrifter 8. Bibliotek 9. Radio, TV och video 10. Film 11. Musik 12. Teater och dans 13. Organisationer 14. Kulturen i Din kommun

Produktdetaljer: