Kulturskoleutredningen, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Kulturskoleutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: