.
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Ds 2017:8
  • Offentlig rätt

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Ds 2017:8

Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkan

9500

95 kr (exkl. moms)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Ds 2017:8

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 37
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824580-4
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar.

Bild- och formområdet föreslås fr.o.m. 2018 pekas ut som ett område som kan få stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen. Samtidigt tas konst- och kulturfrämjande verksamhet bort som eget område och inkluderas i stället inom respektive verksamhetsområde. Vidare görs bedömningen att Statens kulturråd aktivt bör verka för att inom befintliga ramar minska skillnader när det gäller tillgång till i kultur i hela landet.

När det gäller filmområdets roll och utveckling inom ramen för kultursamverkansmodellen görs bedömningen att den bör utvärderas. Vidare görs bedömningen att utvecklingsbidrag fortsatt bör fördelas av Statens kulturråd för att främja strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse och användas som styrmedel av regeringen för att peka ut särskilt prioriterade områden.
Köp Ds:n och ta del av bedömningar och förslag!

Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!