Kulturbryggan - en ny form av stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Kulturbryggan - en ny form av stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: