Kultur i hela landet. Skr. 2017/18:264
Kulturdepartementet

Kultur i hela landet. Skr. 2017/18:264

7600

76 kr (exkl. moms)

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Bland de större satsningarna märks bland annat:
 • Nationell strategi för den kommunala kulturskolan.  
 • 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
 • 130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta bostadsområden 2016–2018.
 • 115 miljoner kronor per år till den fria konsten. Musiker och kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och skådespelare får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap.
 • 80 miljoner kronor per år till fri entré till statliga museer.
 • 429 miljoner kronor i stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden på totalt 21 miljoner kronor per år 2019–2020.
 • En ny museilag som stärker museernas oberoende och stadgar deras status som kunskapsinstitutioner. 
 • Ny politik för film, kulturarv respektive gestaltad livsmiljö.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 51
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Skr. 2017/18:264
 • ISBN/Best.nr: SKR1718264
 • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning