.
Kroppsburna kameror. Brå rapport 2020:1

Kroppsburna kameror. Brå rapport 2020:1

En utvärderinga av pilotverksamhet i polisregion Stockholm

19900

199 kr (exkl. moms)

Kroppsburna kameror. Brå rapport 2020:1

Kroppsburna kameror. Brå rapport 2020:1

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Kan kroppsburna kameror motverka hot, våld och trakasserier mot poliser i yttre tjänst? Och kan filmmaterial från sådana kameror bidra till att fler brott klaras upp? Det är några av de frågor som besvaras i denna rapport.

Våren 2018 inleddes en försöksverksamhet i tre polisområden i Stockholm, där trehundra poliser utrustades med kroppsburna kameror. Brottsförebyggande rådet (Brå) har undersökt hur poliserna använt kamerorna och vilka effekter satsningen haft. Studien bygger bland annat på en självdeklarationsundersökning, intervjuer med poliser samt en genomgång av förundersökningar och domar där kameramaterial har använts.

Rapporten riktar sig främst till polisen och andra delar av rättsväsendet. Rapportens resultat kan även vara av intresse för andra yrkesgrupper som kan komma att använda kroppsburna kameror.

Utkommer i mars.