Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
Socialdepartementet

Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

28000

280 kr (exkl. moms)

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård tillsattes utredningen. I uppdraget har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I slutsatserna ingår bl.a. att vissa behandlingar bör utföras av medicinskt utbildad personal som t.ex. sjuksköterskor och tandläkare.Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!
Särskild utredare: Eva Nilsson BågenholmTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!