Kriterier för utmärkelsen Miljöskola, ändrade föreskrifter
  • Utbildning & Forskning

Kriterier för utmärkelsen Miljöskola, ändrade föreskrifter

3440

34 kr (exkl. moms)

Kriterier för utmärkelsen Miljöskola, ändrade föreskrifter

Kriterier för utmärkelsen Miljöskola, ändrade föreskrifter

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 1999
  • Serie: SKOLFS 1999:04
  • ISBN/Best.nr: 83399-03-05
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om publikationen

Ändringar i SKOLFS 1998:25, 7 §.

Prenumerera på SKOLFS och på Fritzes FS, Utbildning, Forskning & Kultur