KRIS
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

KRIS

En kartläggning av föreningen Kriminellas Revansch i Samhället

11800

118 kr (exkl. moms)

Ger en bild av det arbete KRIS utför samt av hur föreningen uppfattas av uppdragsgivare och samarbetspartners. Kapitelrubriker: Organisation, Verksamheten i de fyra föreningarna, Återfall i brott bland styrelseledamöter, Avslutande diskussion. Innehåller även bilagor med faktauppgifter om KRIS-föreningarna och en sammanfattning på engelska.

Följ utvecklingen på skuggsidan. Teckna stående order på publikationer från BRÅ
Tryckt upplaga: