Kriminell infiltration av företag. Brå rapport 2016:10
Brottsförebyggande rådet/Brå

Kriminell infiltration av företag. Brå rapport 2016:10

22300

223 kr

Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget. I fokus är själva infiltrationen: Vilka motiv har de kriminella infiltratörerna, hur går det till att infiltrera ett företag och vilka branscher är sårbara för infiltration? Och särskilt viktigt: Hur kan infiltration motverkas? Beställ ditt exemplar av rapporten redan idag!
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: