Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:248
Justitiedepartementet

Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:248

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.Genom den nya lagen anpassas regleringen av personuppgifter inom Kriminalvården till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen är direkt tillämplig från och med den 25 maj 2018 men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser