Kriminalvårdens datalag. Ds 2017:46
Justitiedepartementet

Kriminalvårdens datalag. Ds 2017:46

9500

95 kr (exkl. moms)

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018.Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Denna Ds innehåller förslag till de författningsändringar som behövs med anledning av dataskyddsförordningen för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling till den del den inte omfattas av EU:s dataskyddsdirektiv.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!