Kriminalvården - ledning och styrning
Justitiedepartementet

Kriminalvården - ledning och styrning

Slutbetänkande av Utredningen Kriminalvårdens effektivitet

35300

353 kr (exkl. moms)

De övergripande målen för Kriminalvården har inte preciserats i myndighetens dagliga verksamhet, menar utredningen Kriminalvårdens effektivitet. Man föreslår att det strategiska arbetet i Kriminalvården förstärks och en ny tillsynsmyndighet inom kriminalvården inrättas.

Eftersom Kriminalvården i flera avseenden saknar ett strategiskt ramverk brister ofta samordningen, och ledningens styrning framstår som otydlig. Myndigheten bör därför koppla samman sin vision, de strategiska målen och den operativa verksamheten. Man föreslår också att regeringen ska komplettera de årliga regleringsbreven för myndigheten med fleråriga styrdokument.

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 393
  • Utgiven: 2009
  • Serie: SOU 2009:080
  • ISBN/Best.nr: 978-913823279-8
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen