Kriminalstatistik 2014 Brå rapport 2015:16
Brottsförebyggande rådet, Brå

Kriminalstatistik 2014 Brå rapport 2015:16

35300

353 kr (exkl. moms)

Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel:
  • Anmälda brott
  • Handlagda brott
  • Personer misstänkta för brott
  • Personer lagförda för brott
  • Kriminalvård
  • Återfall i brott
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: