Kriminalstatistik 2013. Brå rapport 2014:18
Norstedts Juridik

Kriminalstatistik 2013. Brå rapport 2014:18

34300

343 kr

Vill du ha löpande bevakning av brottsstatistiken? Då rekommenderar vi en stående order på Brå Statistik.
Produktdetaljer: