Kriminalstatistik 2009
Brottsförebyggande rådet/Brå

Kriminalstatistik 2009

31600

316 kr

Beväpna dig i den kriminalpolitiska debatten! Uppdaterad statistik från BRÅ!

Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2009.

Vill du ha löpande bevakning av brottsstatistiken? Då rekommenderar vi en stående order på Brå Statistik.
Produktdetaljer: